osakaslaina blogi

Kaikki mitä yrittäjän tulee tietää osakaslainasta

Osakaslainaa syntyy usein vahingossa kun yrittäjä lainaa yrityksestään rahaa tai maksaa henkilökohtaisia maksuja yrityksen tililtä. Sen seuraukset voivat kuitenkin yllättää, sillä osakaslainasta joutuu maksamaan veroa, jos sitä ei ole maksettu vuoden lopussa takaisin.

Mikä on osakaslaina?

Osakaslaina tarkoittaa osakkeenomistajan tai hänen perheenjäsenensä osakeyhtiöstä nostamaa rahalainaa. Tälläinen osakaslaina luetaan osakkeenomistajan veronalaiseksi pääomatuloksi, ja siitä maksestaan veroja. Veron voi kuitenkin hakea takaisin, jos laina maksetaan takaisin viiden vuoden sisällä.

Siitä huolimatta, että lainansaaja on maksanut osakaslainasta veroa, osakaslaina pitää maksaa takasin, muuten se voidaan katsoa osakeyhtiön laittomaksi varojen jaoksi. Osakaslainasta tulee tehdä hallituksen päätös ja velkakirja, jossa määritellään laina-aika.

Osakaslaina edellyttää, että lainansaaja tai hänen perheenjäsenensä omistavat yhdessä tai erikseen vähintään 10 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä. Muussa tapauksessa kyseessä ei ole osakaslaina, vaan tavallinen lähipiirilaina tai työsuhdelaina.

osakaslaina nostot Osakaslainaa syntyy helposti yrittäjän tekemistä henkilökohtaisista ostoista ja siirroista yrityksen tililtä ja muista liiketoimintaan kuulumattomista maksuista.

Osakaslaina katsotaan veronalaiseksi pääomatuloksi

Osakaslaina on lainansaajan veronalaista pääomatuloa, joka verotetaan 30 % mukaisesti 30.000 euroon saakka ja sen ylittävältä osalta 34 % mukaisesti. Osakaslainasta on veronalainen vain jos sitä ei verovuoden päättyessä maksettu takaisin yritykselle. Jos osakaslainaa nostetaan, mutta se maksetaan ennen vuoden päättymistä takaisin yhtiölle, veroa ei tarvitse maksaa.

Osakaslainan sijaan yrityksen kannattaa suosia palkanmaksua. Palkka ja sen sivukulut ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia kun taas osakaslaina ei ole.

Osakaslainan korko

Pääomatulona verotettavasta osakaslainasta ei tarvitse periä korkoa. Osakaslainasta pitää periä korko vain seuraavissa tilanteissa:

  • osakaslaina nostetaan ja maksetaan takaisin saman verovuoden aikana, tai
  • kyseessä on ennen 3.4.1998 annettu osakaslaina, tai
  • lainansaajan omistusosuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä on alle 10 %.

Perimättä jätetty korko voidaan näissä tilanteissa verottaa osakkeenomistajalla peiteltynä osinkona.

Perittävän koron tulee olla vähintään valtiovarainministeriön vahvistaman peruskoron suuruinen. Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron puolivuosittain. Jos peruskorko on negatiivinen tai nolla, osakaslainasta ei tarvitse periä korkoa edellä mainituissa tilanteissa.

Osakaslainan takaisinmaksu ja viiden vuoden sääntö

Osakaslaina kannattaa maksaa takaisin viiden vuoden sisällä lainan nostamisesta. Silloin lainansaajalla on oikeus vähentää pääomatuloistaan takasinmaksettu osakaslaina. Takaisinmaksettu osakaslaina ilmoitetaan henkilökohtaisen veroilmoituksen kohdassa Muut vähennykset - Takaisin maksettu osakaslaina. Osakaslaina vähennetään pääomatuloista, eli ilman pääomatuloja vähennysoikeus on rajoitettu.

Takaisinmaksu voi tapahtua rahasuorituksena, kuittauksena tai uudella lainalla. Kuittaus edellyttää kuittauskelpoista vastasaatavaa, kuten palkkaa (nettopalkka), kulukorvauksia tai jaettavaksi päätettyä osinkoa.

Osakaslaina pitää maksaa takaisin, vaikka viiden vuoden verovähennysoikeus olisi jo pättynyt.

osakaslainan ilmoitukset Osakaslainasta tulee tehtäväksi monenlaisia ilmoituksia, joka on omiaan lisäämään kustannuksia.

Osakaslainasta tehtävät ilmoitukset

Suomalaisen osakeyhtiön on annettava vuosi-ilmoitus niistä osakaslainoista, jotka luetaan lainansaajan pääomatuloksi. Ilmoitus tehdään Verohallinnon lomakkeella Osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut (7851).

Kaikki osakeyhtiöstä nostetut osakaslainat ja niiden ehdot tulee ilmoittaa yhtiön toimintakertomuksessa, jos niiden yhteismäärä ylittää 20 000 € tai 5 % yhtiön taseen omasta pääomasta.

Lainansaajan pääomatulona verotettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksellä osakeyhtiön antaman vuosi-ilmoituksen perusteella.

Yhteenvetona - Tarkista seuraavat asiat

Osakaslainan nostamisen kanssa tulee olla varovainen. Jos osakaslainaa nostetaan, on hyvä huomioida ainakin seuraavat seikat:

  • Osakaslaina ei kuulu osakeyhtiön lain mukaisiin varojenjakotapoihin
  • Osakeyhtiön on huolehdittava maksukyvystä jos se antaa osakaslainaa
  • Jos lainalla ei ole takaisinmaksutarkoitusta, se voidaan katsoa peitellyksi osingoksi
  • Osakaslainasta pitää tehdä hallituksen päätös ja velkakirja
  • Osakaslainasta tulee tehdä vuosi-ilmoitukset
  • Osakaslaina pienentää osakkaan nettovarallisuutta ja verohuojennetun osingon määrää

Tarvitsetko apua osakaslainan kanssa?

Oli osakaslaina sitten harkittu laina osakkeenomistajalle tai vahingossa huolimattoman rahankäytön johdosta syntynyt, autamme yritystäsi hoitamaan kaikki osakaslainaan liittyvät velvoitteet.

Ota yhteyttä Takaisin