Tietosuojaseloste

Päivitetty 30.10.2018

Tämä on henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste. Käyttäjä hyväksyy tämän tietoselosteen ehdot käyttämällä Adcountin palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Adcountin palveluita.

1. Rekisterinpitäjä

Adcount Oy, Mannerheimintie 12B, 00100 Helsinki. Y-tunnus 1971161-1.

2. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen, asiakassuhteen hoitoon, sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Palveluiden tuottamiseen sisältyy taloushallinnon palveluita (mm. palkanlaskentapalvelut, kirjanpitopalvelut jne.) sekä näihin liittyviä erilaisia lisäarvopalveluita.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä on mainittuna ensisijaisesti yrityksen tiedot, kuten yrityksen tai yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, henkilötunnus ja IP-osoite. Yrityksestä on mainittuna hallitus- ja omistustiedot.

Rekisteriin on kirjattu myös asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen, tarjoamiseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakasyrityksiltä ja niiden edustajilta itseltään. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana. Rekisteriin voidaan kerätä tietoa myös ulkoisista tietolähteistä kuten YTJ.fi:stä sekä valtakirjalla saaduista tietolähteistä kuten vakuutuspalveluista, viranomaisrekistereistä ja sähköisistä palveluista.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen luovutukset viranomaisille tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli asiakkaalle toteutettava palvelu edellyttää osittaista ulkoistamista kolmannelle osapuolelle palvelun toteuttamiseksi, huolehdimme henkilötietojen riittävästä suojasta ja luottamuksellisuudesta. Adcount ei myy henkilötietoja kolmansille osapuolille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Tiedot lähetetään salatun SSL-yhteyden välityksellä. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

8. Käyttäjän oikeudet

Käyttäjä voi lähettää tietosuojaan ja tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut tilitoimistoon kirjallisesti. Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.